Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

DZIAŁANIA CZYTELNICZE I INFORMACYJNE

Strona główna » O NAS » DZIAŁANIA INNOWACYJNE W SP3 » DZIAŁANIA CZYTELNICZE I INFORMACYJNE

wielkość tekstu:A | A | A

Program „Edukacja czytelnicza dla kl. I-VIII: Uczeń – książka - biblioteka”

CELE DZIAŁAŃ:

CEL OGÓLNY:

uzmysłowienie młodemu człowiekowi znaczenia czytelnictwa i umiejętności czytania ze zrozumieniem,
wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności przydatne na wyższym etapie kształcenia i na rynku pracy - przygotowanie go do samodzielnego, krytycznego i świadomego zdobywania i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozbudzanie potrzeb czytelniczych,
 • zapoznanie ze zbiorami dokumentów gromadzonych w bibliotece i możliwościami zaspokajania potrzeb czytelniczych,
 • organizowanie procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementami warsztatu informacyjnego, katalogami online, modułami zdalnego zamawiania, wyszukiwarkami centralnych katalogów,
 • ukazanie kierunków rozwoju kultury masowej,
 • kształcenie nawyku korzystania z artykułów prasowych jako źródła informacji potrzebnych uczniowi,
 • zapoznanie z podziałem mediów i komunikatów medialnych,
 • kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych grup mediów i komunikatów medialnych,
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków komunikacji masowej,
 • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji,
 • zapoznanie z instytucjami udostępniającymi źródła informacji,
 • przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej,
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych,
 • podejmowanie działań przez uczniów na rzecz własnego rozwoju,
 • stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych,
 • wspólne podejmowanie działań przez nauczycieli różnych przedmiotów,
 • usprawnienie procesów komunikacji społecznej,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementami warsztatu informacyjnego,
 • ukazanie kierunków rozwoju kultury masowej,
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych,
 • zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji o książce,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

OPIS:

Program „Edukacja czytelnicza dla kl. I-VIII: Uczeń – książka - biblioteka” powstał w celu realizacji zagadnień przygotowania czytelniczego i informacyjnego na poziomie kształcenia w szkole podstawowej. Jest przeznaczony do realizacji przez nauczyciela bibliotekarza w ciągu ośmiu lat nauki w dwugodzinnych cyklach. Dostosowany jest do możliwości szkoły i biblioteki, a także do potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w 8-letnim cyklu nauczania. Ma charakter spiralny - pewne zagadnienia mogą się powtarzać (w ciągu całego cyklu nauki w szkole) dla wyrównania ewentualnych braków oraz dla poszerzenia i utrwalenia wiadomości. Treści i umiejętności nabywane przez uczniów na zajęciach prowadzonych w bibliotece są uniwersalne, niezbędne dla całego procesu dydaktycznego i stanowią punkt odniesienia na zajęciach przedmiotowych, a jednocześnie wyposażają młodego człowieka w kompetencje przydatne na rynku pracy. Umiejętność czytania ze zrozumieniem odgrywa istotną funkcję w we współczesnym świecie. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Przy tworzeniu programu zostały uwzględnione:

- nowa podstawa programowa a treści dawnej edukacji czytelniczej i medialnej,
- treści rozproszone,
- brak spójności między przedmiotami,
- brak zapisów treści kształcenia (swoboda realizacji celów przez nauczycieli przedmiotów),
- słabo widoczny rozwój kompetencji wśród młodzieży.

EFEKTY:

 • czytanie dla zdobycia i zaspokojenia potrzeb poznawczych
 • wzrost świadomości i kultury czytelniczej
 • podniesienie wśród użytkowników biblioteki poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poszukiwania, selekcji i oceny informacji
 • wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji na określony temat za pomocą katalogów, kartotek, bibliografii z wykorzystaniem online, identyfikowanie informacji
 • sporządzanie kwerend
 • umiejętność posługiwania się narzędziami wyszukiwawczymi zasobów
 • rozpoznawanie języka mediów w różnych rodzajach komunikatów
 • umiejętność krytycznej analizy oferty mediów i dokonywanie właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji
 • umiejętność „nawigacji” w poszukiwaniu potrzebnych danych – bazy danych, serwisy pełnotekstowe w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 • realizacja programu umożliwia współpracę nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej w celu przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcji oraz wykorzystania informacji

 

RADY I PRZESTROGI:

Życzę wszystkim, by dostrzegli, że w czytaniu drzemie wielki potencjał i przypomnieli sobie słowa Ursuli K. LeGuin:

„Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.”

Przestroga: Nie zapominaj, że …„W technice obowiązuje [...] nieubłagane prawo, które mówi, że kiedy najbardziej rewolucyjne wynalazki stają się dostępne dla wszystkich, przestają być dostępne. [...] Pociąg pokonywał kiedyś odległość z A do B w ciągu na przykład dwóch godzin, ale pojawił się oto samochód, któremu wystarczy godzina. Dlatego samochód kosztował bardzo dużo. Gdy tylko stał się dostępny dla mas, drogi zatkały się i pociąg stał się znowu szybszy.” (Umberto Eco „Zapiski na pudełku od zapałek”)

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

- strona internetowa szkoły,
- biblioteka szkolna.

Aktualności
 • Czwartek, 30 marca 2023 CZYTAMY TOLKIENA ONLINE

  Kolejnym ciekawym wydarzeniem związanym z Dniem Czytania Tolkiena, w którym wzięli udział uczniowie SP3, było międzyszkolne spotkanie online zorganizowane przez Pedagogiczną ...

dalej
 • Wtorek, 28 marca 2023 DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA

  Na dzień 25 marca przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Święto to obchodzone jest już od dwudziestu lat, bo od 2003 roku z inicjatywy „The Tolkien Society”. Nie jest to data ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172