Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

Jurajskie niespodzianki

Strona główna » O NAS » Działania innowacyjne » Jurajskie niespodzianki

wielkość tekstu:A | A | A

Tytuł: „Jurajskie niespodzianki: wędrówki po wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej”.

CELE DZIAŁAŃ:

- CEL OGÓLNY:

pobudzenie aktywności uczniów,
promowanie spędzania aktywnie wolnego czasu,
podejmowanie działań wychowawczych w celu wzmacniania właściwych postaw.

- CELE SZCZEGÓŁOWE:

- powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie,
- wpływanie uczniów na sposób organizowania zajęć,
- uczenie się uczniów od siebie nawzajem,
- wpływanie na rozwój uczniów poprzez współpracę szkoły z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
- stworzenie alternatywy dla spędzania czasu przed komputerem, telewizorem,  playstation,
- zachęcenie dzieci do turystyki pieszej, rowerowej, na nartach biegowych, nordic walking,
- nauczenie uczniów korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
- doskonalenie umiejętności bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego,
- przybliżenie atrakcyjności Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- zapoznanie z tradycjami, wierzeniami oraz historią miejsc, które zwiedzamy,  
- dokarmianie zwierząt zimą,
- zapoznanie z działalnością PTTK-u  i możliwościami zdobywania odznak turystycznych,
- przybliżenie elementarnych podstaw bezpieczeństwa w górach, bezpiecznego poruszania się i odpowiedniego stroju,
- uwrażliwienie  młodego człowieka na potrzeby innych ludzi,
- rozwijanie umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem.

OPIS:

Celem naszych zajęć jest promowanie spędzania aktywnie czasu wolnego po zajęciach szkolnych, w weekendy lub w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Staramy się pokazać dzieciom wachlarz możliwości, jaki oferuje nam miejsce, w którym mieszkamy. W tym celu prezentujemy im atrakcyjny teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej, zapoznajemy z tradycją, wierzeniami, historią. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas zajęcia na świeżym powietrzu, o różnych porach roku, w atrakcyjnych terenach staną się jedną z ulubionych form ruchu.

Kolejnym celem naszych zajęć jest spróbowanie odpowiedzenia sobie na pytania: Jak ważna jest pasja w życiu każdego człowieka? Jak ogromną może dawać satysfakcję? Jak twórczą rolę może spełnić w naszym dorosłym życiu? Dlatego celem organizowanych przez nas spotkań jest pokazanie młodym ludziom, że satysfakcję można czerpać również z pomagania innym, z umiejętności dostrzegania problemów, barier i potrzeb drugiego człowieka. Chcemy pokazać młodym ludziom, że można odczuwać satysfakcję, poświęcając  swój własny czas i uwagę drugiemu człowiekowi.

Aby uwrażliwić młodego człowieka na potrzeby innych rozpoczęliśmy współpracę z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Zawierciu. Celem zorganizowanych tam spotkań było pokazanie młodzieży, że bez względu na status społeczny, wiek, wykształcenie można być interesującym człowiekiem. Człowiekiem pełnym dobrej energii, posiadającym pasję, mądrym – a tym wszystkim można podzielić się z drugą osobą. Kolejnym celem  naszych spotkań w DDPS jest nauczenie młodzieży dzielenia się z drugim człowiekiem, umiejętność słuchania innych oraz pokazanie, że istnieją instytucje, które w trudnych sytuacjach mogą pomóc ludziom.

Z każdej wycieczki dzieci dobrowolnie piszą felietony i sprawozdania, a uzupełnione zdjęciami prace zamieszczane są na stronie internetowej  naszej szkoły. Rozwija to zdolności dziennikarskie naszych uczniów.

Zebrane przez nas materiały w trakcie poszczególnych wycieczek będą mogły być wykorzystane do realizacji projektu gimnazjalnego realizowanego w klasie II naszego gimnazjum.

Działania:

 •          wycieczka rowerowa do Morska,
 •          wycieczka piesza do Ogrodzieńca  („nordic walking”),
 •          zajęcia w parku linowym w Podzamczu,
 •          Hubertus- kultywowanie tradycji,
 •          Halloween na Okienniku,
 •          narty biegowe i dokarmianie zwierząt zimą,
 •          projekcja filmów „K2” i „Każdy ma swoją K2”,
 •          przedświąteczna wizyta w DDPS,
 •          warsztaty z szydełkowania i robienia na drutach w DDPS,
 •          pisanki w DDPS,
 •          I rajd „ Z Jury w góry”,                                  
 •          koncert ISAN pt.  „Na tratwie przyjaźni”.

EFEKTY:

Efekty realizacji celów i założeń są widoczne w aktualnym postrzeganiu świata i sposobie bycia młodzieży. Celem nadrzędnym jednak jest zaszczepienie pewnej filozofii życia, którą uczestnicy naszego projektu będą się kierować w dorosłym już życiu.
Efektem naszych oddziaływań jest uwrażliwienie na zagrożenia płynące ze sposobu życia współczesnych ludzi oraz dostrzeżenie wachlarza możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kolejnym widocznym efektem jest poszerzania wiedzy na temat  historii miejsc przez nas zwiedzanych.
 Ważnym efektem naszych wycieczek jest zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie tych zasad przez uczestników. Ponadto uczniowie uczą się brać odpowiedzialności za siebie i kolegów.
Następnym widocznym efektem  jest zabieranie głosu w dyskusji po projekcji filmów, czy podczas przedstawianej prezentacji.
Chętny udział w warsztatach organizowanych przez podopiecznych DDPS jest oznaką zrozumienia problemu odosobnienia ludzi starszych. Przełamywanie barier widoczne jest w akceptacji odmienności ludzi i chęci kontaktów z nimi. Efektem spotkań w DDPS jest również nabywanie umiejętności słuchania innych i chęci uczenia się od nich tego, co chcą nam przekazać.

RADY I PRZESTROGI:

Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest to, by uczniowie współtworzyli program projektu, gdyż będą się mocniej angażować w zaproponowane osobiście propozycje.
Forma spędzania z uczniami wolnego czasu w terenie daje nauczycielowi możliwość bacznego obserwowania indywidualnych możliwości uczniów.

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

sprawozdania i felietony umieszczane na stronie internetowej szkoły, filmiki  prezentowane podczas przerw w naszej szkole na telebimie.

- Wycieczka rowerowa do Morska
- Wycieczka piesza „nordik walking” do Ogrodzieńca
- Hubertus- kultywowanie tradycji
Halloween na Okienniku
Narty biegowe i dokarmianie zwierząt zimą

 • Projekcja filmów „K2” i „Każdy ma swoją K2”
 • Przedświąteczna wizyta w DDPS
 • Warsztaty z szydełkowania i robienia na drutach w DDPS
 • Pisanki w DDPS
 • I rajd „ Z Jury w góry”
Aktualności
 • Poniedziałek, 03 sierpnia 2020 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW ... (nowa)

    nr w szkolnym zestawie programów nauczania przedmiot, autor i tytuł programu nauczania, wydawnictwo autor, tytuł ...

dalej
 • Poniedziałek, 29 czerwca 2020 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  Pan Dyrektor, Jacek Bożek oraz Pani Wicedyrektor, Katarzyna Męcik przywitali uczniów na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2019/ 2020. Pan Dyrektor spotkał się z uczniami ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • 20170912_121118_IMG_0148
 • 20170912_121004_IMG_0138
 • 20170912_115104_IMG_0080
 • 20170912_115032_IMG_0078
 • 20170912_114956_IMG_0070
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172