Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

ŚWIETLICA

Strona główna » ŚWIETLICA

wielkość tekstu:A | A | A

Kadra świetlicy:

mgr Dariusz Mierzejewski - kierownik świetlicy

nauczyciele wychowawcy:

mgr Paulina Korpyś-Pytel

mgr Krzysztof Orszański

mgr Anna Paciej

mgr Anna Smędek

 

Poniedziałek:      6.45 – 16.15

Wtorek:               6.45 – 16.00

Środa:                 6.45 – 16.00

Czwartek:           6.45 – 16.00

Piątek:                6.45 – 16.00

Obiady na stołówce szkolnej wydawane są od godziny 11.25 do 13.40  

 

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy świetlicy szkolnej oraz programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.
 2. Świetlica dla najmłodszych dzieci jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu.
 3. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą dla uczniów, którzy potrzebują dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców czy opiekunów, organizację dojazdów do i ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np. zwolnienie z zajęć religii, w-f, lub w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego planowane zajęcia.
 4. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.

I Cele i zadania świetlicy

 1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej przed zajęciami i po nich , tworzenie warunków do nauki własnej o pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Świetlica szkolna realizuje zadania według własnego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
 3. Do zadań świetlicy należy:

-    zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
-    kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
-    kształtowanie nawyków higieny i zdrowego stylu życia;
-    integrowanie uczniów w zespole;
-    kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
-    rozwijanie samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań;
-    organizowanie pomocy w nauce tworzenie warunków do nauki własnej;
-    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
-    rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
-    współpraca z rodzicami, pedagogiem, wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej;
-    organizacja posiłków w stołówce szkolnej.

STOŁÓWKA

 1. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje MOPS.
 3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie trwania roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Kierownikowi Świetlicy lub Intendentowi.
Informujemy, że w miesiącu MARZEC koszt obiadów wynosi 115 zł.  
Wpłat dokonujemy przelewem na konto żywieniowe szkoły.

Nr konta bankowego do wpłat za żywienie:

W tytule przelewu należy podać:

Imię i Nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Nazwa placówki:

Nr rachunku bankowego do wpłat za żywienie

Szkoła Podstawowa nr 3

42- 400 Zawiercie

ul. M. C. Skłodowskiej 16

97 1240 4142 1111 0011 0123 1436

ZAŁĄCZNIKI
Aktualności
 • Czwartek, 30 marca 2023 CZYTAMY TOLKIENA ONLINE

  Kolejnym ciekawym wydarzeniem związanym z Dniem Czytania Tolkiena, w którym wzięli udział uczniowie SP3, było międzyszkolne spotkanie online zorganizowane przez Pedagogiczną ...

dalej
 • Wtorek, 28 marca 2023 DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA

  Na dzień 25 marca przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Święto to obchodzone jest już od dwudziestu lat, bo od 2003 roku z inicjatywy „The Tolkien Society”. Nie jest to data ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172