Ciekawostki
"żółć" - to najdłuższe słowo złożone tylko z polskich liter.
dalej

Program szkoleniowy sekcji piłki ręcznej chłopców i dziewcząt Gimnazjum nr 3 w Zawierciu

Strona główna » O NAS » Działania innowacyjne » Program szkoleniowy sekcji piłki ręcznej chłopców i dziewcząt Gimnazjum nr 3 w Zawierciu

wielkość tekstu:A | A | A

Tytuł: Program szkoleniowy sekcji piłki ręcznej chłopców i dziewcząt Gimnazjum nr 3 w Zawierciu

Cele działań:

1.  Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie i rekreacji, między innymi wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”, umiejętność właściwego zachowania w sytuacji  zwycięstwa i porażki,
2. Mobilizowanie do podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju psychofizycznego,
3.   Popularyzacja i upowszechnienie piłki ręcznej jako jednej z gier sportowych.
4. Zapoznanie z regułami zabaw i przepisami gier sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej.
5.   Kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.
6.   Doskonalenie umiejętności taktycznych i technicznych w grze.

Opis programu

         W zajęciach dominować będą  gry i zabawy jak i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych ( np. tory przeszkód z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, zajęcia w formie fragmentów gry, ćwiczenia doskonalące taktykę i technikę gry ) uzupełnione ścisłymi formami ruchu.

Ćwiczenia oraz gry i zabawy dobierane będą w ten sposób, aby występowały w nich:

•      podstawowe elementy techniki gry w piłkę ręczną np. indywidualne poruszanie się w ataku:

•      bieg przodem, tyłem,
•      starty,
•      zatrzymania,

•      krycie " każdy swego "
•      podanie , chwyt , rzut,
•      kształciły zdolności kondycyjne (wytrzymałość , szybkość),
•      kształciły zdolności koordynacyjne (orientacja przestrzenna, poczucie równowagi, łączenie ruchów, poczucie rytmu, reakcję prostą i złożoną),
•      kształciły najprostsze procesy myślowe (przewidywanie, podzielność uwagi, zapamiętywanie, podejmowanie decyzji),
•      kształciły cechy wolicjonalne (ambicje, wolę walki, zaciętość),
•      kształciły cechy charakteru (odwagę, zdyscyplinowanie, aktywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy zespołowej),
•      poruszać się po boisku krokiem odstawno – dostawnym, biegowym, skrzyżnym, doskokiem,
•      podać i chwycić piłkę w miejscu, marszu, biegu,
•      wykonać podanie sytuacyjne: górne, półgórne, dolne, z nadgarstka,
•      zastosować rzut do bramki w zależności od sytuacji i pozycji: z biegu, z przeskokiem, padem, w miejsca, z wyskoku,
•      zastosować zwód pojedynczy przodem ciałem i piłką w prawą i lewą stronę w zależności od ustawienia obrońcy,
•      wybrać sposób ataku i obrony w zależności od ustawienia drużyny przeciwnej (atak pozycyjny 2:1:3, atak szybki, obrona 6:1 i 5:1),
•      zagrać na pozycji bramkarza,
•      wykorzystać poznane umiejętności techniczne i taktyczne w grze szkolnej, właściwej i rozgrywkach międzyszkolnych,
•      zmierzyć tętno i ilość oddechów przed, w trakcie i po treningu,
•      udzielić pierwszej pomocy przy kontuzjach (skręceniach, wybiciach palców, zranieniach, krwawieniu z nosa, itp.).

W zależności od uzdolnień grupy i tempa uczenia się, tematyka może ulec zmianie.

Efekty:

   Program swoimi założeniami ma zachęcić uczniów do uprawiania dyscypliny jaką jest piłka ręczna. Celem programu jest również przygotowanie młodzieży do propagowania dyscypliny wśród swoich rówieśników, rozwinięcie posiadanych umiejętności oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 Wyniki realizacji programu:

1. Powstanie szkolna drużyna piłki ręcznej dziewcząt biorąca udział  w rozgrywkach amatorskiej ligi piłki ręcznej.
2.   Powstanie drużyna piłki ręcznej chłopców zgłoszona do rozgrywek Śl.ZPR biorąca udział w meczach ligowych jak również w licznych turniejach.
3.   Uczniowie będą znać elementy techniczne i taktyczne gry w piłkę ręczną.
4.   Uczniowie będą dbali o swoją sprawność fizyczną, higienę osobistą i swoje zdrowie.
5.   Uczniowie będą brać udział w zawodach sportowych.
6.   Uczniowie będą przestrzegać zasad sportowego zachowania.
7.   Uczniowie będą znali przepisy gry w piłkę ręczna.
8.   Uczniowie będą znali swoje mocne i słabe strony.
9.   Zostaną zaspokojone potrzeby i zainteresowania uczniów uzdolnionych sportowo, jak również działania te podniosą poziom sportowy uczniów słabszych.
10.  Wzrośnie integracja klasowa i międzyszkolna dzieci.
11.  Aktywność młodzieży zostanie zauważona w środowisku szkolnym, wojewódzkim czy nawet ogólnopolskim.
12.  Wzrośnie zainteresowanie piłką ręczną wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. 

Rady i przestrogi

   Obecne szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego, jak również udziału w klubach sportowych działających na terenie miasta. Zajęcia te służą pogłębianiu wiadomości i umiejętności, związanych z aktywnością fizyczną i dbałością o rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, zgodne z ich możliwościami, oczekiwaniami i zainteresowaniami. Brak aktywności fizycznej młodzieży prowadzi do poważnych konsekwencji np. nieprawidłowy rozwój psychofizyczny, choroby cywilizacyjne-nadwaga, miażdżyca, otyłość, choroby układu krwionośnego. Poprzez w drożenie programu na treningach z piłki ręcznej uczniowie naszego gimnazjum doskonalą poznane umiejętności gry sportowej, przygotowują się do szkolnej  i pozaszkolnej rywalizacji sportowej, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Trzeba pamiętać, że ruch nie poprawia czy rozwija tylko aparatu kostno-więzadłowego ma również wpływ na poprawę koncentracji, lepsze samopoczucie, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce.

Sposoby upowszechniania

     W obecnych czasach komputer jest stałym elementem pracy  nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. Stosowanie narzędzi multimedialnych, wprowadzanie metod oglądowych znacznie poprawia obraz prawidłowo wykonywanych ćwiczeń co przekłada się na podniesienie umiejętności technicznych i taktycznych gry. Ponadto poprzez zastosowanie multimediów możemy zastosować szereg prezentacji multimedialnych o to kilka z nich: Prezentacja przepisów i historii gry w piłkę ręczną, na temat dokumentacji meczów piłki ręcznej, o najczęstszych kontuzjach piłkarzy ręcznych, sposobów obrony w piłce ręcznej (ze szczególnym uwzględnieniem 6:0 i 5:1, 3:3 itp.).

Dzielenie wiedzą:

Efekty realizacji powyższego programu ocenimy za pomocą obserwacji aktywności uczniów oraz zaangażowania uczestników w zajęciach sportowych, rozmów z młodzieżą, przeprowadzeniu ankiet, testów sprawności fizycznej dla młodzieży, śledzenie poczynań uczniów w trakcie spotkań ligowych i towarzyskich. 

Bibliografia:

1.   Janusz Czerwiński „Piłka ręczna – trening” Wyd.2 uzupełnione, WSWF Gdańsk 1978
2.   Janusz Czerwiński „Metodyczne i badawcze aspekty procesu wieloletniego treningu piłkarzy ręcznych”, AWF Gdańsk 1996
3.   Janusz Czerwiński „Charakterystyka gry w piłkę ręczną”, AWF Gdańsk 1996
4.   Halina Guła – Kubiszewska, Marek Lewandowski „Podstawy projektowania, programowania i planowania pracy nauczyciela|”, WSiP Warszawa 2003
5.   Lesław Lachowicz „Metodyka wychowania fizycznego część 1”, AWF Gdańsk 1995
6.   Michał Śpieszny, Lidia Walczyk : "Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży "- W-wa 2001r.
7.   Marian Bondarowicz : „Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych”
8.   Marian Krawczyk : „Gry drużynowe w szkole podstawowej”- Wydawnictwo W-wa 1990r.
9.   Kazimierz Walażnik : " Mini gry sportowe "- Wydawnictwo Życie Szkoły 1994r.

Opracowanie: mgr Wojciech Milka, mgr Mariusz Szczygieł

Aktualności
 • Poniedziałek, 29 listopada 2021 ZAJĘCIA Z CYKLU "SPOTKANIE ONLINE ... (nowa)

  Począwszy od września 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 3 biorą udział w cyklu zajęć online „Spotkanie z Martynką” przygotowanych przez nauczycieli ...

dalej
 • Piątek, 26 listopada 2021 MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

  Uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, ...

dalej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 83
e-mail: sp3zawiercie@zawiercie.eu

 • Przygoda2
 • Przygoda1
 • PodsiadYo-Doktor1
 • Piorun2
 • Piorun1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawierciu
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
 • 201019
 • 20102986
 • 20103172