Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3

Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

DZIAŁANIA INNOWACYJNE W SP3

Program „Edukacja czytelnicza dla kl. I-VIII: Uczeń – książka - biblioteka”

CELE DZIAŁAŃ:

CEL OGÓLNY:

uzmysłowienie młodemu człowiekowi znaczenia czytelnictwa i umiejętności czytania ze zrozumieniem,
wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności przydatne na wyższym etapie kształcenia i na rynku pracy - przygotowanie go do samodzielnego, krytycznego i świadomego zdobywania i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozbudzanie potrzeb czytelniczych,
 • zapoznanie ze zbiorami dokumentów gromadzonych w bibliotece i możliwościami zaspokajania potrzeb czytelniczych,
 • organizowanie procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementami warsztatu informacyjnego, katalogami online, modułami zdalnego zamawiania, wyszukiwarkami centralnych katalogów,
 • ukazanie kierunków rozwoju kultury masowej,
 • kształcenie nawyku korzystania z artykułów prasowych jako źródła informacji potrzebnych uczniowi,
 • zapoznanie z podziałem mediów i komunikatów medialnych,
 • kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych grup mediów i komunikatów medialnych,
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków komunikacji masowej,
 • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji,
 • zapoznanie z instytucjami udostępniającymi źródła informacji,
 • przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej,
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych,
 • podejmowanie działań przez uczniów na rzecz własnego rozwoju,
 • stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych,
 • wspólne podejmowanie działań przez nauczycieli różnych przedmiotów,
 • usprawnienie procesów komunikacji społecznej,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się elementami warsztatu informacyjnego,
 • ukazanie kierunków rozwoju kultury masowej,
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych,
 • zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji o książce,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

OPIS:

Program „Edukacja czytelnicza dla kl. I-VIII: Uczeń – książka - biblioteka” powstał w celu realizacji zagadnień przygotowania czytelniczego i informacyjnego na poziomie kształcenia w szkole podstawowej. Jest przeznaczony do realizacji przez nauczyciela bibliotekarza w ciągu ośmiu lat nauki w dwugodzinnych cyklach. Dostosowany jest do możliwości szkoły i biblioteki, a także do potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w 8-letnim cyklu nauczania. Ma charakter spiralny - pewne zagadnienia mogą się powtarzać (w ciągu całego cyklu nauki w szkole) dla wyrównania ewentualnych braków oraz dla poszerzenia i utrwalenia wiadomości. Treści i umiejętności nabywane przez uczniów na zajęciach prowadzonych w bibliotece są uniwersalne, niezbędne dla całego procesu dydaktycznego i stanowią punkt odniesienia na zajęciach przedmiotowych, a jednocześnie wyposażają młodego człowieka w kompetencje przydatne na rynku pracy. Umiejętność czytania ze zrozumieniem odgrywa istotną funkcję w we współczesnym świecie. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Przy tworzeniu programu zostały uwzględnione:

- nowa podstawa programowa a treści dawnej edukacji czytelniczej i medialnej,
- treści rozproszone,
- brak spójności między przedmiotami,
- brak zapisów treści kształcenia (swoboda realizacji celów przez nauczycieli przedmiotów),
- słabo widoczny rozwój kompetencji wśród młodzieży.

EFEKTY:

 • czytanie dla zdobycia i zaspokojenia potrzeb poznawczych
 • wzrost świadomości i kultury czytelniczej
 • podniesienie wśród użytkowników biblioteki poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poszukiwania, selekcji i oceny informacji
 • wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji na określony temat za pomocą katalogów, kartotek, bibliografii z wykorzystaniem online, identyfikowanie informacji
 • sporządzanie kwerend
 • umiejętność posługiwania się narzędziami wyszukiwawczymi zasobów
 • rozpoznawanie języka mediów w różnych rodzajach komunikatów
 • umiejętność krytycznej analizy oferty mediów i dokonywanie właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji
 • umiejętność „nawigacji” w poszukiwaniu potrzebnych danych – bazy danych, serwisy pełnotekstowe w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 • realizacja programu umożliwia współpracę nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej w celu przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcji oraz wykorzystania informacji

 

RADY I PRZESTROGI:

Życzę wszystkim, by dostrzegli, że w czytaniu drzemie wielki potencjał i przypomnieli sobie słowa Ursuli K. LeGuin:

„Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.”

Przestroga: Nie zapominaj, że …„W technice obowiązuje [...] nieubłagane prawo, które mówi, że kiedy najbardziej rewolucyjne wynalazki stają się dostępne dla wszystkich, przestają być dostępne. [...] Pociąg pokonywał kiedyś odległość z A do B w ciągu na przykład dwóch godzin, ale pojawił się oto samochód, któremu wystarczy godzina. Dlatego samochód kosztował bardzo dużo. Gdy tylko stał się dostępny dla mas, drogi zatkały się i pociąg stał się znowu szybszy.” (Umberto Eco „Zapiski na pudełku od zapałek”)

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:

- strona internetowa szkoły,
- biblioteka szkolna.

 

 • Realizowanych projektów rocznie

 • Klas lekcyjnych

 • Doświadczonych pedagogów

 • Uczniów

Czy wiesz, że...

 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie: Dzień Ziemi

  Dzień Ziemi

 • Zdjęcie: Święto Narodowe

  Święto Narodowe

 • Zdjęcie: Medaliści mistrzostw Polski

  Medaliści mistrzostw Polski

 • Zdjęcie: Turniej piłki nożnej

  Turniej piłki nożnej

 • Zdjęcie: Kreatywne prace plastyczne

  Kreatywne prace plastyczne

Wykształcenie w przyjaznej atmosferze

Zależy nam na tym, aby Nasi uczniowie wiele się od nas nauczyli, czuli się komfortowo, dobrze się ze sobą dogadywali oraz chętnie uczęszczali na zajęcia. Naszym uczniom stawiamy równie wysokie wymagania, co Naszym nauczycielom.

Formularz zapytaniowy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zapytaniowy.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3