Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3

Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

ŚWIETLICA

Kadra świetlicy:

mgr Dariusz Mierzejewski - kierownik świetlicy

nauczyciele wychowawcy:

mgr Paulina Korpyś-Pytel

mgr Krzysztof Orszański

mgr Anna Paciej

mgr Sylwia Kowal

Poniedziałek:      6.45 – 16.15

Wtorek:               6.45 – 16.00

Środa:                 6.45 – 16.00

Czwartek:           6.45 – 16.00

Piątek:                6.45 – 16.00

Obiady na stołówce szkolnej wydawane są od godziny 11.25 do 13.40  

 

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy świetlicy szkolnej oraz programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.
 2. Świetlica dla najmłodszych dzieci jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu.
 3. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą dla uczniów, którzy potrzebują dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców czy opiekunów, organizację dojazdów do i ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np. zwolnienie z zajęć religii, w-f, lub w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego planowane zajęcia.
 4. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.

I Cele i zadania świetlicy

 1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej przed zajęciami i po nich , tworzenie warunków do nauki własnej o pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Świetlica szkolna realizuje zadania według własnego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
 3. Do zadań świetlicy należy:

-    zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
-    kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
-    kształtowanie nawyków higieny i zdrowego stylu życia;
-    integrowanie uczniów w zespole;
-    kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
-    rozwijanie samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań;
-    organizowanie pomocy w nauce tworzenie warunków do nauki własnej;
-    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
-    rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
-    współpraca z rodzicami, pedagogiem, wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej;
-    organizacja posiłków w stołówce szkolnej.

STOŁÓWKA

 1. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje MOPS.
 3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie trwania roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Kierownikowi Świetlicy lub Intendentowi.
Informujemy, że w miesiącu KWIECIEŃ koszt obiadów wynosi 108 zł (koszt jednego obiadu to 6 zł). Wpłat dokonujemy przelewem na konto żywieniowe szkoły.

Nr konta bankowego do wpłat za żywienie:

W tytule przelewu należy podać:

Imię i Nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Nazwa placówki:

Nr rachunku bankowego do wpłat za żywienie

Szkoła Podstawowa nr 3

42- 400 Zawiercie

ul. M. C. Skłodowskiej 16

97 1240 4142 1111 0011 0123 1436

 • Realizowanych projektów rocznie

 • Klas lekcyjnych

 • Doświadczonych pedagogów

 • Uczniów

Czy wiesz, że...

 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie: Dzień Ziemi

  Dzień Ziemi

 • Zdjęcie: Święto Narodowe

  Święto Narodowe

 • Zdjęcie: Medaliści mistrzostw Polski

  Medaliści mistrzostw Polski

 • Zdjęcie: Turniej piłki nożnej

  Turniej piłki nożnej

 • Zdjęcie: Kreatywne prace plastyczne

  Kreatywne prace plastyczne

Wykształcenie w przyjaznej atmosferze

Zależy nam na tym, aby Nasi uczniowie wiele się od nas nauczyli, czuli się komfortowo, dobrze się ze sobą dogadywali oraz chętnie uczęszczali na zajęcia. Naszym uczniom stawiamy równie wysokie wymagania, co Naszym nauczycielom.

Formularz zapytaniowy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zapytaniowy.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3